Hợp đồng ngoại thương

Những vấn đề cơ bản về hợp đồng ngoại thương

Hợp đồng là chứng từ quan trọng nhất trong mua bán hàng hóa quốc tế. Trong hoạt động xuất nhập khẩu, hợp đồng chính là sự thỏa thuận giữa người mua và người bán, mang tính pháp lí khi xảy ra bất kì tranh chấp gì giữa hai bên. Vì ...

bảo hiểm hàng hóa trong thương mại quốc tế

Bảo hiểm hàng hóa trong thương mại quốc tế

Bảo hiểm hàng hóa là một trong những nghiệp vụ quan trọng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, thực tế nhiều bạn làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thực tế vẫn yếu. Vậy bảo hiểm hàng hóa là gì, quy trình xử lí bảo hiểm trong ...

giải quyết tranh chấp trong hợp đồng ngoại thương

Cách giải quyết tranh chấp trong hợp đồng ngoại thương

Trong mua – bán hàng hóa quốc tế, hợp đồng ngoại thương là chứng từ ghi nhận những thỏa thuận của nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu về các điều khoản như: điều khoản về tên hàng hóa, chất lượng, số lượng, giá cả hàng hóa, điều khoản ...

khoa-hoc-xuat-nhap-khau-tphcm 0904.848.855 - 0966.199.878