Khóa Học Thanh Toán Quốc Tế Thực Chiến

Làm thanh toán quốc tế/ tài trợ thương mại tại Ngân hàng hay xử lý nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại doanh nghiệp đều đòi hỏi sự cẩn thận, chính xác cao. Vì thế, đòi hỏi nhân lực làm trong lĩnh vực này cần có chuyên môn sâu về các phương thức thanh toán quốc tế. Nếu bạn đang nhen nhóm ý định làm về thanh toán quốc tế, bạn có thể tham khảo trước khóa học thanh toán quốc tế/tài trợ thương mại tại Xuất nhập khẩu Lê Ánh.

1. Thanh Toán Quốc tế/ Tài trợ thương mại là gì?

Để hiểu rõ hơn về công việc của một chuyên viên thanh toán quốc tế/ chuyên viên sản phẩm tài trợ thương mại, bạn cần nắm rõ thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại là gì?

Thanh toán quốc tế là quá trình thực hiện các khoản thu chi tiền tệ quốc tế thông qua hệ thống ngân hàng trên thế giới nhằm phục vụ việc trao đổi mua bán phát sinh giữa các nước với nhau, mà cụ thể hơn là giữa Người xuất khẩu và nhập khẩu.

khóa học thanh toán quốc tế

Tài trợ thương mại trong tiếng Anh nghĩa là Trade Finance, đây là một loại hình khác của hình thức cho vay thương mại. Tài trợ thương mại đóng vai trò trung gian giữa người mua và người bán trong hoạt động thanh toán khi tham gia quá trình kinh doanh.

Tài trợ thương mại sẽ được dùng vào mục đích thực hiện các hoạt động giao dịch thương mại. Vì vậy, tài trợ thương mại nhìn chung là một trong những công cụ kinh doanh hữu ích mang tính giao thương quốc tế, nhằm tạo điều kiện hoạt động tốt cho các doanh nghiệp nhập khẩu và xuất nhập khẩu được tiến hành giao dịch thuận lợi hơn.
Như vậy có thể thấy rằng phạm vi hoạt động của Tài trợ thương mai rộng hơn nhiều so với thanh toán quốc tế.

2. Đối tượng nào nên học thanh toán quốc tế

Thanh toán quốc tế là nghiệp vụ khó tại doanh nghiệp cũng như tại ngân hàng, thông thường chỉ các khu hội sở chính ở ngân hàng mới có thể đưa ra các quyết định quan trọng về thanh toán quốc tế. Vì vậy, nếu bạn xác định làm về mảng này, chắc chắn bạn cần học thêm khóa học thanh toán quốc tế/ tài trợ thương mại.

Vậy khóa học về tài trợ thương mại/ thanh toán quốc tế dành cho đối tượng nào?

Sinh viên các ngành kinh tế, tài chính - ngân hàng, thương mại, quản trị kinh doanh, ngành xuất nhập khẩu có mong muốn làm chuyên viên thanh toán quốc tế/ tài trợ thương mại tại ngân hàng.

Các cán bộ đang trực tiếp làm xuất nhập khẩu tại các doanh nghiệp, lãnh đạo các doanh nghiệp (trưởng phó phòng, phòng giao dịch, giám đốc các doanh nghiệp) muốn hiểu và quản lý hiệu quả hoạt động rủi ro đối với nghiệp vụ thanh toán quốc tế, bởi hiên nay những trường hợp lừa đảo, lợi dụng sự sơ hở thiếu hiểu biết của bộ phân phụ trách kinh doanh của doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Đặc biệt, với người đi làm trái ngành muốn làm vị trí thanh toán quốc tế tại doanh nghiệp, xử lý các nghiệp vụ xuất nhập khẩu tại doanh nghiệp cần có chuyên môn về thanh toán quốc tế, việc tham gia khóa học thanh toán quốc tế chuyên sâu là vô cùng cần thiết.

3. Chương trình đào tạo khóa học Thanh toán Quốc tế Thực chiến

Khóa học thanh toán quốc tế tại Lê Ánh tập trung vào các nghiệp vụ thực tế để học viên có thể làm được tại Ngân hàng & doanh nghiệp.

Vì vậy, chương trình học thanh toán quốc tế đi từ nghiệp vụ thanh toán quốc tế cơ bản đến nâng cao. Học viên mới chuyển sang mảng thanh toán quốc tế hoặc học trái ngành,...hoàn toàn có thể theo được khóa học với lộ trình như sau:

Phần 1: Tổng quan về nghiệp vụ thanh toán quốc tế

Các kiến thức về phương thức thanh toán: TT, D/A, D/P, LC, CAD

Kiến thức về các loại điện sử dụng trong phương thức thanh toán quốc tế

Đọc phân tích 1 luồng xử lý giao dịch đầy đủ của các phương thức thanh toán quốc tế

Cập nhật thông tin luật đang áp dụng và những điểm cần lưu ý
Thực hành điền trên biểu mẫu các ngân hàng (Lệnh chuyển tiền, Đơn đề nghị nhờ thu, Đơn đề nghị mở LC, Hợp đồng mua bán ngoại tệ...)

Phần 2: Các loại LC và cách sử dụng hiệu quả

Nội dung của một LC, biết cách nhận biết các điều khoản có lợi, điều khoản bất lợi cho các bên tham gia.

Nắm được kiến thức về các loại LC và vận dụng các loại LC này trong thực tế để đem lại hiệu quả kinh tế tối ưu.

Đọc phân tích các mẫu LC trong thực tế

Phần 3: Chuẩn bị và kiểm tra Bộ chứng từ Xuất trình theo LC

Các tập quán điều chỉnh các phương thức thanh toán quốc tế (TTQT)

Xâm nhập thị trường xuất khẩu với một số ngành hàng đặc thù xuất khẩu.

Tìm hiểu các điều khoản của UCP600, ISBP745 (phần I)

Nội dung của các chứng từ B.E, Invoice và Packing list phù hợp với các yêu cầu của LC

Thực hành phân tích các kiến thức trên chứng từ thực tế

Phần 4: Chuẩn bị và kiểm tra Bộ chứng từ Xuất trình theo LC (phần II)

Các điều khoản của UCP600, ISBP745 (phần II)

Nội dung của các chứng từ BL, AWB, C/O phù hợp với các yêu cầu của LC

Thực hành phân tích các kiến thức trên chứng từ thực tế

Phần 5: Chuẩn bị và kiểm tra Bộ chứng từ Xuất trình theo LC (phần III)

Các điều khoản của UCP600, ISBP745 (phần III)

Điều kiện bảo hiểm. Nội dung của các chứng từ Insurance Certificate và các chứng từ còn lại để phù hợp với các yêu cầu của LC

Tìm hiểu các nhóm điều kiện Incoterm 2020/2010

Thực hành phân tích các kiến thức trên chứng từ thực tế

Phần 6: Bảo lãnh quốc tế - Standby LC

Hệ thống Swift

Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng

Bảo lãnh và các loại hình bảo lãnh và cách sử dụng

Quy trình phát hành bảo lãnh và tập quán URDG

Điền trên đơn mở bảo lãnh

Đọc phân tích các mẫu bảo lãnh đối ứng, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước, bảo lãnh thanh toán,...

Phần 8: Hệ thống thanh toán quốc tế và các sản phẩm tài trợ thương mại

Mô hình thanh toán quốc tế của các ngân hàng, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong ngân hàng

Quy trình xử lý của các ngân hàng

Các loại sản phẩm tài trợ thương mại để lựa chọn, sử dụng cho phù hợp

Phần 9: Rủi ro trong thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại

Rủi ro khi sử dụng các phương thức TTQT và tài trợ thương mại và cách thức phòng tránh, hạn chế rủi ro

Giới thiệu một số tranh chấp điển hình liên quan tới quy định của điều khoản thanh toán trong Hợp đồng ngoại thương.

Phần 10: Con đường trở thành chuyên gia

Giải đáp mọi thắc mắc liên quan tới kiến thức của khóa học

Hiểu biết về các phẩm chất kỹ năng cần có để làm việc xuất sắc đối với nghiệp vụ TTQT

Tư vấn hướng dẫn quá trình thi tuyển vào các ngân hàng (vị trí chuyên viên thanh toán quốc tế, chuyên viên tài trợ thương mại, thúc đẩy bán tài trợ thương mại TB Sales, tư vấn tài trợ thương mại tại Đơn vị TFO)

Xử lý các tình huống khó về TTQT của các Doanh nghiệp

Tổng kết, trao chứng chỉ tham gia khóa học

Khi tham gia khóa học về tài trợ thương mại/ thanh toán quốc tế tại trung tâm Lê Ánh học viên sẽ nhận lại hệ thống video bài giảng online, đây là những video record lại trong quá trình học, học viên hoàn toàn có thể xem lại về sau.

Ngoài ra học viên nhận bộ tài liệu của khóa học bao gồm:

+ 100% chứng từ/biểu mẫu thực tế của các doanh nghiệp và ngân hàng

+ 100% các tập quán quốc tế trong chương trình là phiên bản mới nhất có song ngữ Anh - Việt.

+ Hệ thống các slides bài giảng và các tài liệu được biên soạn công phu chi tiết bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Thanh toán Quốc tế và Tài trợ Thương mại.

khóa học thanh toán quốc tế

4. Đội ngũ giảng viên khóa học thanh toán quốc tế thực chiến

Để dẫn dắt học viên vừa hiểu rõ nghiệp vụ thanh toán quốc tế, có những chia sẻ, định hướng nghề nghiệp phù hợp với học viên, hướng dẫn học viên cách thức thi tuyển vào ngân hàng,...Xuất Nhập Khẩu Lê Ánh đã mời về đội ngũ chuyên gia tại Ngân hàng & Chuyên gia mảng Thanh toán Quốc tế tại Doanh nghiệp. Họ là ai?

Thầy Nguyễn Huy Hòa: hiện là Thạc sỹ ngành Thương mại quốc tế tại Đại học Ngoại thương. Thầy Hòa là chuyên gia về đàm phán thương mại, hợp đồng ngoại thương, thanh toán quốc tế, chứng từ xuất nhập khẩu,…Thầy đã có trên 10 năm kinh nghiệm làm tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) & Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Techcombank, là chuyên gia về quản trị rủi ro đối với hoạt động thanh toán quốc tế, xử lý xuất sắc các vấn đề phát sinh trong thanh toán: L/C, TT, DA, DP, CAD,...

Ngoài quá trình làm việc tại Ngân hàng, thầy cũng là Trợ lý Chủ tịch HĐQT – Phụ trách quản lý mảng Kinh doanh quốc tế của Công ty Cổ Phần In Hà Nội.

Cô Phạm Kim Trang:Cô Trang đã có hơn 16 năm làm trong ngành tài trợ thương mại, tín dụng và chuyên gia về mảng Thanh toán quốc tế: LC, nhờ thu, check chứng từ, thanh toán chuyển tiền, cấu trúc tài chính và tín dụng tài trợ thương mại,…

Cô Trang đã đảm nhiệm một số vị trí tài trợ thương mại quan trọng tại các Ngân hàng cổ phần như: Giám đốc sản phẩm tài trợ thương mại (Ngân hàng TP Bank), Phó phòng Tài trợ thương mại (Ngân hàng NCB), Chuyên gia tài trợ thương mại (VIB). Hiện tại Cô Trang đang công tác tại Ngân hàng Đông Nam Á SeABank ở vị trí Giám đốc Ngân hàng giao dịch Khu vực, quản lý và hỗ trợ thúc đẩy phát triển khách hàng xuất nhập khẩu và FDI toàn miền Bắc và Hà Nội.

Với kinh nghiệm trực chiến phát triển mảng tài trợ thương mại, cô có kinh nghiệm quản lý, kiểm soát và đã tham gia đào tạo về chuyên môn thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại. Cô cũng là người tư vấn trực tiếp cho các khách hàng doanh nghiệp xuất nhập khẩu về hợp đồng ngoại thương, phương thức vận chuyển - thanh toán và cách kiểm tra, lập chứng từ xuất nhập khẩu để đòi tiền thành công, giảm thiểu rủi ro cho khách hàng và chính ngân hàng. Hỗ trợ khách hàng lên cấu trúc tín dụng tài chính khoản vay một cách hiệu quả nhất, đem lại lợi nhuận tối ưu.

5. Kết quả đạt được sau khóa học thanh toán Quốc tế

Khóa học thanh toán quốc tế như đã chia sẻ ở phía trên, đây là khóa học khó, vì vậy đòi học học viên cần thực sự cố gắng, nghiêm túc trong quá trình học. Khi học viên tham gia đầy đủ khóa học sẽ đạt được những kết quả như sau:

Khóa học giúp học viên đảm nhận được các vị trí công việc trong công ty xuất nhập khẩu có liên quan, sử dụng đến nghiệp vụ thanh toán quốc tế như: chuyên viên Thanh toán quốc tế tại Ngân hàng, Chuyên viên thanh toán quốc tế tại các doanh nghiệp lớn, chia chuyên môn hóa từng bộ phận, Quản lý mảng kinh doanh quốc tế tại doanh nghiệp, Nhân viên chứng từ tại doanh nghiệp, nhân viên phòng mua hàng, phòng bán hàng tại các công ty xuất nhập khẩu,…

Đây là những vị trí quan trọng, đòi hỏi phải có chuyên môn sâu về nghiệp vụ thanh toán để đưa ra các quyết định về thanh toán quốc tế và hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp.

Vận dụng linh hoạt kiến thức chuyên sâu về thanh toán quốc tế vào thực tế, đặc biệt là những kiến thức, kĩ năng đặc thù của vị trí Thanh toán quốc tế tại ngân hàng, vị trí mua bán hàng hóa quốc tế, vị trí nhân viên theo dõi đơn hàng tại công ty có hoạt động xuất nhập khẩu.

Hiểu được và biết xử lý các nghiệp vụ về tài trợ thương mại, sẵn sàng ứng tuyển vào vị trí chuyên gia sản phẩm tài trợ thương mại tại Ngân hàng. Tài trợ thương mại đang phát triển ngày càng mạnh mẽ và trở thành dịch vụ mũi nhọn, đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển hoạt động thương mại & sự phát triển của các ngân hàng ở Việt Nam.

6. Quyền lợi học viên khi tham gia khóa học thanh toán quốc tế tại Trung tâm Lê Ánh

Được hỗ trợ tận tình đến khi thành thạo và làm được việc, hỗ trợ trọn đời.

Được tham gia vào Gia đình Xuất nhập khẩu – nơi luôn có sự tư vấn, hỗ trợ kịp thời của các chuyên gia hàng đầu.\

Được cấp Chứng chỉ thanh toán quốc tế nếu vượt qua bài test chuẩn đầu ra. Bài test này có độ khó tương đương với bài test đầu vào ở nhiều doanh nghiệp hiên nay.

7. Học phí & lịch khai giảng khóa học thanh toán quốc tế thực chiến.

Với khóa học từ cơ bản đến chuyên sâu về nghiệp vụ thanh toán quốc tế, xuất nhập khẩu Lê Ánh triển khai khóa học với mức phí như sau:

Học phí toàn bộ khóa học: 4.000.000đ/ khoá học, đây là mức phí của toàn bộ khóa học, không phát sinh thêm phí gì khác.

Ngoài ra, học viên được hưởng các ưu đãi học phí như:

Chương trình giảm 200.000đ khi đóng học phí trước ngày khai giảng ít nhất 1 ngày.

Chương trình giảm 100.000đ/bạn khi đăng ký theo nhóm từ 2 người trở lên.

Chương trình giảm 100.000đ khi bạn thực hiện 2 thao tác:

Chương trình giảm 100.000đ khi bạn thực hiện 2 thao tác:

+ (1) Like Fanpage: https://www.facebook.com/daotaoxuatnhapkhauleanh + Like kênh Youtube: https://www.youtube.com/@xuatnhapkhauleanh

+ (2) Chia sẻ công khai bài viết của website trên facebook với hashtag "#xuatnhapkhauleanh" #khoahocthanhtoanquoctechuyensau #khoahocthanhtoanquocte với caption chia sẻ về thông tin khóa học hoặc mời bạn bè tham gia khóa học. Link bài viết chia sẻ: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/khoa-hoc/khoa-hoc-thanh-toan-quoc-te-chuyen-sau.html

Để học viên có thể hiểu rõ khóa học trước khi đăng ký, XNK Lê Ánh có chương trình học thử 01 buổi đầu tiên

Ngoài các khóa học Thanh toán quốc tế/ tài trợ thương mại chuyên sâu, Xuất nhập khẩu Lê Ánh xây dựng hệ thống các khóa học khác nhau, đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng học.

Khóa học xuất nhập khẩu thực tế cho người mới bắt đầu (dành cho học viên mới, chưa có kiến thức nền tảng về xuất nhập khẩu, đào tạo hình thức online & trực tiếp tại Hà Nội)

Khóa học Thanh toán quốc tế chuyên sâu

Khóa học Khai báo hải quan chuyên sâu

Khóa Học Báo Cáo Quyết Toán Hải Quan Chuyên Sâu

Khóa học Purchasing Mua hàng thực chiến

Để biết chi tiết về lịch khai giảng các khóa học tại Trung tâm xuất khẩu Lê Ánh, bạn có thể tham khảo tại website: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/, phần LỊCH HỌC.

Mong rằng bài viết trên đây của nghiệp vụ xuất nhập khẩu đã hữu ích với bạn. Chúc bạn sẽ tìm được khóa học phù hợp.

 

Bình luận

Đánh giá của bạn

Lê Thu Huyên
18 giờ trước

khóa học thanh toán quốc tế chuyên sâu bên mình có yêu cầu đầu vào gì không ạ?

Bùi Huy Hoàng
17:03:06 PM 12/07/2024

Cho em hỏi các vấn đề thanh toán về đầu tư, thanh toán, bảo lãnh hoặc cho vay, v.v... giữa các doanh nghiệp (độc lập, liên kết, mẹ con,v.v...) có yếu tố nước ngoài có được chia sẻ trong khóa học không ạ?

Trần Nhi
10:24:42 AM 09/07/2024

Trung tâm cấp chứng chỉ thanh toán quốc tế sử dụng được khi ứng tuyển ở Ngân hàng phải ko ạ?

Quản Trị Viên
10:29:40 AM 10/07/2024

Chào em, hiện tại trung tâm cấp chứng chỉ đã hoàn thành khóa học thanh toán quốc tế cho học viên vượt qua bài test đầu ra ạ. Trung tâm sẽ liên hệ để tư vấn chi tiết em nhé. Cảm ơn em nha!

Kim Ngân
10:26:27 AM 02/07/2024

em có định hường làm ở phòng TTTM ngân hàng, em học khóa học thanh toán quốc tế trung tâm có dạy để làm vị trí này ko ạ

Quản Trị Viên
09:53:59 AM 03/07/2024

chào em, khóa học thanh toán quốc tế chuyên sâu của Trung tâm có 1 nội dung riêng về TTTM em nhé. Trung tâm sẽ liên hệ để tư vấn chi tiết nha em!

Nhàn
15:30:02 PM 03/06/2024

khóa học thanh toán quốc tế bên Bên cty có dạy luyện thi CDCS hay các chứng chỉ về Supply Chain không?

Quản Trị Viên
10:45:04 AM 10/06/2024

Chào bạn, Trung tâm dạy khóa học thanh toán quốc tế để cung cấp kiến thức thực tế giúp học viên có cơ hội đậu kỳ thi CDCS cao hơn ạ, và cũng hỗ trợ gửi tài liệu, đề thi liên quan đến kỳ thi này bạn nhé. Cảm ơn bạn ạ!

Quản Trị Viên
10:45:04 AM 10/06/2024

Chào bạn, Trung tâm dạy khóa học thanh toán quốc tế để cung cấp kiến thức thực tế giúp học viên có cơ hội đậu kỳ thi CDCS cao hơn ạ, và cũng hỗ trợ gửi tài liệu, đề thi liên quan đến kỳ thi này bạn nhé. Cảm ơn bạn ạ!

Nguyễn Thị Hảo
01:09:38 AM 02/06/2024

Cho mình xin thông tin khoá học thanh toán quốc tế khai giảng ngày 9/6. lớp này học online theo lớp hay online qua file ghi hình thế

Lê Thị Kim Ngân
21:24:41 PM 31/05/2024

Trung tâm tư vấn mình khóa học này dc k? mình muốn tham khảo khóa học này.khóa học có dạy chuyên sâu về nghiệp vụ thanh toán quốc tế k ạ?

Hoàng Kim Oanh
10:20:42 AM 19/05/2024

Em kiếm khóa học dạy về thanh toán LC, em tìm hiểu thấy khóa học thanh toán quốc tế của trung tâm có dạy rất kỹ về thanh toán lc nên em đang cần được tư vấn ạ gọi cho em nhé

Nguyễn Minh Phương
15:56:12 PM 06/05/2024

Em muốn hỏi lịch khai giảng lớp thanh toán quốc tế thực chiến cả online và offline ạ

Quản trị viên
09:14:12 AM 08/05/2024

Chào bạn, Trung tâm sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết về khóa học thanh toán quốc tế thực chiến tới bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm tới khóa học của trung tâm ạ.

Thanh Thủy
23:37:11 PM 04/03/2024

Mình tư vấn giúp em về khoá học thanh toán quốc tế với ạ. Em đang quan tâm khoá học online sắp tới ạ

Phương Trần
23:38:08 PM 02/03/2024

Em học ngành tài chính ngân hàng, Nhưng công việc đag làm về xnk nên cần học để làm thực tế ạ Cho em hỏi chút, lớp thanh toán quốc tế này có dạy về phương thức thanh toán D/P và L/C k ạ

Nguyễn Nguyên
16:55:04 PM 31/01/2024

ad cho mình hỏi : khoá học thanh toán quốc tế chuyên sâu - khai giảng ngày 26/12/2023 mà mình không tham gia được thì sau bao lâu có khoá mới khai giảng lại? Cho mình lịch với ạ

Minh Nhi
23:19:03 PM 31/12/2023

E đang quan tâm khóa học thanh toán quốc tế của bên mình, trung tâm đã có lịch khai giảng vào đầu năm 2024 và có ưu đãi gì về học phí ko ạ

Hoàn
11:04:20 AM 16/12/2023

Cho mình hỏi Khóa học Thanh toán quốc tế chuyên sâu học trong bao lâu?

Trần Thị Tú
08:17:11 AM 05/12/2023

Em chào trung tâm. Tư vấn giúp em khóa học thanh toán quốc tế chuyên sâu. Học khóa này thì có làm vị trí thanh toán quốc tế của ngân hàng không ạ

Phan Thị Quế
22:58:21 PM 04/12/2023

Mình đang rất cần học luôn nghiệp vụ thanh toán quốc tế cho ngân hàng trong thời điểm này, hy vọng trung tâm có lịch học nha. Mình được bạn mình giới thiệu trung tâm

Nhài
09:51:01 AM 15/11/2023

Em đang làm ở ngân hàng rồi nhưng em chỉ làm thanh toán TT, giờ muốn học về thanh toán quốc tế LC nhưng chưa có kiến thức gì về xuất nhập khẩu thì em nên học khóa học xuất nhập khẩu ở trước hay là nên học khóa học thanh toán quốc tế luôn ạ?

XUẤT NHẬP KHẨU LÊ ÁNH
09:25:17 AM 23/11/2023

chào bạn, Nếu bạn đã tham ở ngân hàng rồi nên tham khảo khóa học thanh toán quốc tế & tài trợ thương mại ạ. Trung tâm sẽ liên hệ để tư vấn chi tiết về khóa học này và khóa học xuất nhập khẩu để bạn hiểu rõ ạ. Cảm ơn bạn!

Trần Dương
13:18:05 PM 31/10/2023

học xong khóa học thanh toán quốc tế thì có thể ứng tuyển vào ngân hàng đúng không ạ?

XUẤT NHẬP KHẨU LÊ ÁNH
11:16:56 AM 08/11/2023

chào bạn, khóa học về thanh toán quốc tế & tài trợ thương mại của trung tâm rất phù hợp để ứng tuyển vào vị trí chuyên viên thanh toán quốc tế tại ngân hàng ạ. Trung tâm sẽ liên hệ để tư vấn chi tiết về khóa học này ạ. Cảm ơn bạn!

Thái Hoàng
10:21:49 AM 24/10/2023

Khóa Thanh toán quốc tế của trung tâm học trong bao lâu ạ?

XUẤT NHẬP KHẨU LÊ ÁNH
11:19:31 AM 08/11/2023

Chào bạn, khóa học thanh toán quốc tế chuyên sâu của trung tâm học trong tổng thời gian 15 buổi, tùy từng lịch sẽ dao động khoảng 1 tháng - 1,5 tháng ạ. Trung tâm sẽ liên hệ để tư vấn chi tiết về khóa học này ạ. Cảm ơn bạn ạ!

San Sam
14:03:24 PM 28/09/2023

Tiếc quá, em thấy có khóa học thanh toán quốc tế ngày 22/9 mà ko kịp đăng ký, khi nào trung tâm mở lớp tiếp nhỉ?

XUẤT NHẬP KHẨU LÊ ÁNH
17:08:09 PM 03/10/2023

dạ chào bạn, tháng 11 tới trung tâm sẽ có lịch học thanh toán quốc tế tiếp theo bạn nhé. Bạn chờ lịch của trung tâm nhé. Cảm ơn bạn ạ!

Thanh Toàn
17:17:14 PM 19/09/2023

Em có ý định chuyển hướng sang lĩnh vực thanh toán quốc tế, trung tâm có thể tư vấn cơ hội việc làm nghề này dc ko ạ?

XUẤT NHẬP KHẨU LÊ ÁNH
17:08:01 PM 20/10/2023

Chào bạn, Trung tâm sẽ liên hệ tư vấn và giải đáp chi tiết về các khóa học xuất nhập khẩu của trung tâm. Cảm ơn bạn đã quan tâm khóa học thanh toán quốc tế thực chiến của trung tâm Lê Ánh ạ.

Nguyễn Thảo Nhi
15:50:56 PM 14/09/2023

Em có ý định chuyển sang làm thanh toán quốc tế, em muốn được tư vấn thêm khóa học thanh toán quốc tế khai giảng tháng 9 ạ

XUẤT NHẬP KHẨU LÊ ÁNH
17:08:57 PM 20/10/2023

Chào bạn, Trung tâm sẽ liên hệ tư vấn và giải đáp chi tiết về khóa học thanh toán quốc tế thực chiến. Cảm ơn bạn đã quan tâm khóa học của trung tâm Lê Ánh ạ.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0966199878

Đăng ký
khoa-hoc-xuat-nhap-khau-tphcm 0904.848.855 - 0966.199.878