Danh sách giảng viên

Tên giảng viên: NGUYỄN TAM HOÀNG THÔNG

Nơi làm việc:

Trưởng phòng Logictis và xuất nhập khẩu Công ty TNHH Việt Hóa Nông.

Địa chỉ:

Thành phố Hồ Chí Minh

Hòm thư:

tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

+ Xem chi tiết +

Tên giảng viên: TRẦN TUẤN ĐỨC

Nơi làm việc:

Giám đốc Công ty Real Logistics tại Hà Nội

Địa chỉ:

Hà Nội

Hòm thư:

tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

+ Xem chi tiết +

Tên giảng viên: Dương Văn Định

Nơi làm việc:

Giám đốc Công ty TNHH Dich vụ Xuất nhập khẩu Thuận Phát

Địa chỉ:

Thành phố Hồ Chí Minh

Hòm thư:

tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

+ Xem chi tiết +

Tên giảng viên: HOÀNG THỊ LỆ HUYỀN

Nơi làm việc:

Chuyên gia Thanh toán Quốc tế - Ngân hàng Quốc Tế VIB

Địa chỉ:

Hà Nội

Hòm thư:

tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

+ Xem chi tiết +

Tên giảng viên: NGUYỄN HUY HÒA

Nơi làm việc:

Quản lí mảng Kinh doanh quốc tế Công ty Cổ phần In Hà Nội

Địa chỉ:

Hà Nội

Hòm thư:

tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

+ Xem chi tiết +

Tên giảng viên: Đỗ Lê Đạt

Nơi làm việc:

Sale Manager – Công ty NNR Global Logistics (Viet Nam) HAN Branch

Địa chỉ:

Hà Nội

Hòm thư:

tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

+ Xem chi tiết +

Tên giảng viên: Huỳnh Trí Phương Tùng

Nơi làm việc:

Trưởng phòng Kinh doanh Quốc tế Công ty TNHH Nhựa Sunway Mario

Địa chỉ:

Thành phố Hồ Chí Minh

Hòm thư:

tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

+ Xem chi tiết +

Tên giảng viên: Lâm Văn Hà

Nơi làm việc:

Chuyên viên Xuất nhập khẩu Công ty TNHH May Thêu Thuận Phương

Địa chỉ:

Thành phố Hồ Chí Minh

Hòm thư:

tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

+ Xem chi tiết +

khoa-hoc-xuat-nhap-khau-tphcm 0904.848.855 - 0966.199.878