Danh sách giảng viên

Giảng viên tại Xuất nhập khẩu Lê Ánh

Tên giảng viên: NGUYỄN TAM HOÀNG THÔNG

Nơi làm việc:

Trưởng phòng Logictis và xuất nhập khẩu Công ty TNHH Việt Hóa Nông.

Địa chỉ:

Thành phố Hồ Chí Minh

Hòm thư:

tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

+ Xem chi tiết +

Giảng viên giảng dạy xuất nhập khẩu

Tên giảng viên: NGÔ VĂN KHIÊM

Nơi làm việc:

Quản lí chi nhánh Hải Phòng và là Key account management của Công ty On Time worldwide logistics Việt Nam

Địa chỉ:

Hà Nội

Hòm thư:

tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

+ Xem chi tiết +

Giảng viên dạy khóa học xuất nhập khẩu

Tên giảng viên: TRẦN TUẤN ĐỨC

Nơi làm việc:

Giám đốc Công ty Real Logistics tại Hà Nội

Địa chỉ:

Hòm thư:

tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

+ Xem chi tiết +

khoa-hoc-xuat-nhap-khau-tphcm 0904.848.855 - 0966.199.878