Incoterms 2010

Tổng hợp Incoterms 2020

Incoterms 2020 mới ra đời để cập nhật và kế thừa những giá trị mà phiên bản trước mang lại. Phiên bản mới sẽ không thay thế phiên bản cũ, vì vậy bạn có thể tham khảo thêm phiên bản Incoterms 2020 để biết thêm những điều kiện giao ...

Điều kiện DPU trong Incoterms 2020

Điều kiện DPU là điều kiện mới được thêm vào trong phiên bản Incoterms 2020, được thay thế cho điều kiện DAT sau khi điều kiện này bị bãi bỏ.

Một số lưu ý khi sử dụng Incoterms P2

Khi một bản Incoterms ra đời, nó có hiệu lực nhưng không làm cho bản Incoterms trước hết hiệu lực. Ví dụ Incoterms 2010 ra đời và có hiệu lực kể từ 01/01/2011, nhưng Incoterms 2000 vẫn có hiệu lực và vẫn có thể được sử dụng nếu nó ...

Một số lưu ý khi sử dụng Incoterms

Khi một bản Incoterms ra đời, nó có hiệu lực nhưng không làm cho bản Incoterms trước hết hiệu lực. Ví dụ Incoterms 2010 ra đời và có hiệu lực kể từ 01/01/2011, nhưng Incoterms 2000 vẫn có hiệu lực và vẫn có thể được sử dụng nếu nó ...

Điều kiện FCA là gì?

Có thể nói điều kiện FCA là điều kiện giao hàng rất đặc biệt trong số 11 điều kiện giao hàng Incoterms. FCA mang tính linh hoạt, dựa vào những thỏa thuận của người xuất khẩu và người nhập khẩu. Hãy theo dõi nội dung bài viết dưới ...

Điều kiện CPT là gì?

Điều kiện CPT thuộc điều kiện nhóm C trong 11 điều kiện thương mại quốc tế Incoterms 2010. Các điều kiện giao hàng quốc tế incoterms thuộc nhóm C thì trách nhiệm của người bán sẽ nhiều hơn so với người mua. Tuy nhiên, ở mỗi một ...

Điều kiện FAS là gì?

Trong 11 điều kiện giao hàng quốc tế Incoterms 2010 thì điều kiện FAS thuộc nhóm F - nhóm mà trách nhiệm và quyền lợi của người xuất khẩu, nhập khẩu sẽ được chuyển giao tại cảng bốc hàng. Vậy cụ thể trong điều kiện FAS thì sự phân ...

Điều kiện CFR là gì?

Khi tìm hiểu về Incoterms 2010, chúng ta sẽ thấy địa điểm chuyển giao rủi ro của CIF, CFR khá giống nhau. Tuy vậy, ở điều kiện CFR sẽ có nhiều điểm khác biệt khiến chúng ta khi sử dụng điều kiện này phải hết sức lưu ý. Ở bài ...

Điều kiện DDP là gì?

DDP là viết tắt của 1 điều kiện thương mại quốc tế nằm trong hệ thống 11 điều kiện giao hàng Incoterms 2010. DDP được sử dụng khá nhiều trong thương mại quốc tế, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu khi sử dụng điều kiện ...

Điều kiện CIP trong Incoterms

CIP và CIF là 2 điều kiện giao hàng trong Incoterms có quy định cụ thể về việc mua bảo hiểm hàng hóa. Nhưng CIF và CIP có những điểm khác nhau căn bản.Ở bài viết trước chúng tôi đã phân tích rất kĩ về CIF, bài viết hôm nay sẽ giúp ...

khoa-hoc-xuat-nhap-khau-tphcm 0904.848.855 - 0966.199.878