Kiến thức xuất nhập khẩu

Một số lưu ý khi sử dụng Incoterms P2

Khi một bản Incoterms ra đời, nó có hiệu lực nhưng không làm cho bản Incoterms trước hết hiệu lực. Ví dụ Incoterms 2010 ra đời và có hiệu lực kể từ 01/01/2011, nhưng Incoterms 2000 vẫn có hiệu lực và vẫn có thể được sử dụng nếu nó ...

Một số lưu ý khi sử dụng Incoterms

Khi một bản Incoterms ra đời, nó có hiệu lực nhưng không làm cho bản Incoterms trước hết hiệu lực. Ví dụ Incoterms 2010 ra đời và có hiệu lực kể từ 01/01/2011, nhưng Incoterms 2000 vẫn có hiệu lực và vẫn có thể được sử dụng nếu nó ...

khoa-hoc-xuat-nhap-khau-tphcm 0904.848.855 - 0966.199.878