Thủ Tục Thi Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Khai Hải Quan

[Trung tâm Xuất nhập khẩu Lê Ánh KHÔNG TỔ CHỨC HỌC VÀ THI CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN, bài viết dưới đây chỉ đưa tin liên quan để người đọc tham khảo. Nếu bạn muốn học và làm về nghiệp vụ khai báo hải quan thực tế trên Ecus/Vnaccs, bạn có thể tham khảo thông tin khóa học tại: Khóa học khai báo hải quan]

Hàng năm Tổng cục Hải quan vẫn tổ chức từ 1 - 2 đợt về kỳ thi chứng chỉ nghiệp vụ khai báo Hải quan với những đối tượng khác nhau có nhu cầu được cấp Chứng chỉ.

Thủ tục thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan cần những gì, cùng tham khảo bài viết dưới đây của Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu nhé!

1. Căn cứ pháp lý về thủ tục thi chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

Thủ tục thi chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan được quy định theo các văn bản pháp lý dưới đây:

- Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 31/01/2015 của Bộ Tài chính về thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

- Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/04/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 31/01/2015 của Bộ Tài chính về thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

- Quyết định 1325/QĐ-BTC ngày 05/08/2019 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

>>>>>> Tham khảo thêm:

2. Đối tượng dự thi và tổ chức thi:

Đối tượng dự thi: Mọi công dân đủ điều kiện theo quy định.

Đối tượng tổ chức thi:

  • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Hải quan
  • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
  • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

3. Quy trình thủ tục thi chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

Thí sinh muốn thi chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, cần thực hiện theo quy trình, thủ tục dưới đây:

- Bước 1: Đăng ký dự thi và nộp hồ sơ:

Đầu tiên, bạn đăng ký trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan và nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Sau đó, bạn nộp lệ phí theo quy định tại nơi nộp hồ sơ mà bạn đăng ký dự thi.

Bộ hồ sơ đăng ký thi chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan bao gồm:

 

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

SỐ LƯỢNG

MẪU

BẮT BUỘC

Dự thi lần đầu

  1. Phiếu đăng ký dự thi

01 bản chính

Mẫu số 01

  2. Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc các ngành kinh tế, luật, kỹ thuật

01 bản sao

Không

  3. Hai (02) ảnh màu 3x4cm chụp trong thời gian 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi

02 ảnh

Không

  4. Văn bản ghi kết quả học tập trong trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện chuyên ngành đáp ứng điều kiện miễn thi theo quy định

01 bản sao

Không

 

  5. Văn bản xác nhận của trường đại học, cao đẳng mà người đăng ký dự thi công tác trước khi thôi làm giảng viên theo quy định trong trường hợp người dự thi thuộc đối tượng miễn thi

01 bản chính

Không

 

Dự thi lại

  1. Phiếu đăng ký dự thi

01 bản chính

Mẫu số 01

  2.  Hai (02) ảnh màu 3x4cm được chụp trong thời gian 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi

 

02 ảnh

Không

Lưu ý:

  • Yêu cầu nộp điện tử, file có ký số
  • Hồ sơ và các mẫu dự thi căn cứ theo Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/04/2019 của Bộ Tài chính
  • Đối với Bằng tốt nghiệp cần nộp hoặc xuất trình bản gốc trước khi nhận kết quả

Tải mẫu dự thi tại đây: Mẫu dự thi

- Bước 2: Tham gia thi tại địa điểm tổ chức theo quy định

- Bước 3: Nhận kết quả

Kết quả thi được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan, báo Hải quan điện tử và niêm yết tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi tiếp nhận hồ sơ dự thi.

Trường hợp không đồng ý với kết quả thi do Hội đồng thi thông báo, người dự thi nộp đơn đề nghị phúc khảo môn thi.

- Bước 4: Cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan :

+ Trường hợp người dự thi có môn thi không đạt yêu cầu, thì kết quả các môn thi đạt yêu cầu được tự động bảo lưu trong thời hạn 01 năm kể từ ngày thông báo kết quả phúc khảo trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan; hoặc bảo lưu kết quả cho đến khi kết thúc kỳ thi Cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan tiếp theo liền kề trong trường hợp quá thời hạn 01 năm kể từ ngày thông báo kết quả phúc khảo trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan mà kỳ thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan chưa được tổ chức.

+ Người dự thi có 03 môn thi đạt yêu cầu theo quy định (mỗi môn đạt điểm từ 50 điểm trở lên chấm theo thang điểm 100) , thì được cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo quy định tại Điều 4 Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 và không gửi Giấy chứng nhận điểm thi.

4. Điều kiện miễn các môn thi

- Điều kiện đối với trường hợp miễn các môn thi được thể hiện dưới đây:

+ Miễn thi môn Pháp luật về hải quan và môn Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan đối với trường hợp sau:

Người tốt nghiệp chuyên ngành hải quan thuộc các trường đại học, cao đẳng mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp;

Người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành hải quan tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉhưu hoặc nghỉ việc.

+ Miễn thi môn Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương đối với trường hợp sau:

Người tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế ngoại thương, thương mại quốc tế, kinh tế đối ngoại, kinh tế quốc tế hoặc logistics và quản lý chuỗi cung ứng thuộc các trường đại học, cao đẳng mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp;

Người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành kinh tế ngoại thương hoặc thương mại quốc tế hoặc kinh tế đối ngoại hoặc kinh tế quốc tế hoặc logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.

Ngoài việc chuẩn bị tốt kiến thức về ngoại ngữ, tiếng Anh, nắm vững môn thi về chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, bạn có thể tham gia các khóa học khai báo hải quan chuyên sâu để có thể có kiến thức nghiệp vụ, vừa có kinh nghiệm như đi làm thực tế, nhanh chóng nắm bắt được kỹ năng, kinh nghiệm trong nghề.

Hy vọng Nghiệp vụ xuất nhập khẩu đã mang đến cho bạn những kiến thức bổ ích trong ngành Xuất nhập khẩu, logistics.

Bình luận
Đánh giá của bạn
ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0966199878

Đăng ký
khoa-hoc-xuat-nhap-khau-tphcm 0904.848.855 - 0966.199.878