Thủ Tục Xuất Nhập Khẩu Hàng Phi Mậu Dịch

Có rất nhiều thắc mắc liên quan đến thủ tục xuất nhập khẩu hàng phi mậu dịch bởi thông thường chúng ta chỉ nghe nói đến thủ tục xuất nhập khẩu hàng mậu dịch (hàng xuất nhập khẩu vì mục đích thương mại.

Vậy xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng phi mậu dịch thì thủ tục có đơn giản hơn hàng mậu dịch không? Để giúp bạn đọc hiểu rõ về xuất nhập khẩu mặt hàng phi mậu dịch là gì? Thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng phi mậu dịch như thế nào, chúng tôi chia sẻ vô cùng chi tiết trong bài viết dưới đây.

>>>>> Xem thêm: Khóa Học PURCHASING Mua Hàng Quốc tế

1. Hàng Phi Mậu Dịch Là Gì?

Để hiểu rõ về thủ tục xuất nhập khẩu hàng phi mậu dịch, chúng ta cần hiểu rõ hàng hóa như thế nào được coi là hàng phi mậu dịch.

Hàng phi mậu dịch được hiểu một cách đơn giản là hàng xuất nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại. Hàng phi mậu dịch cũng được quy định rất rõ ràng trong trong thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013. Tại điều 69 của thông tư này có quy định như sau:

Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại, không thanh toán (gọi là hàng phi mậu dịch) gồm các mặt hàng sau:

- Quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam & quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

- Tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân

- Hàng hoá của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức này.

- Hàng hóa viện trợ nhân đạo.

- Hàng hoá tạm nhập khẩu, tạm xuất khẩu của những cá nhân được Nhà nước Việt Nam cho miễn thuế.

- Dụng cụ nghề nghiệp, phương tiện làm việc tạm xuất, tạm nhập có thời hạn của cơ quan, tổ chức, của người xuất cảnh, nhập cảnh.

- Hàng mẫu không thanh toán

- Hành lý cá nhân của người nhập cảnh gửi theo vận đơn, hàng hoá mang theo người của người nhập cảnh vượt tiêu chuẩn miễn thuế.

- Hàng hoá phi mậu dịch khác.

2. Quy Trình Xuất Nhập Khẩu Hàng Phi Mậu Dịch

Khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng phi mậu dịch, cần nắm rõ các thông tin sau:

Theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC, từ ngày 01 tháng 04 năm 2015 thì các tờ khai hàng phi mậu dịch sẽ được khai báo trên hệ thống thông quan hàng hóa tự động VNACCS (Vietnam Automated Cargo Clearance System). Khi làm tờ khai hàng phi mậu dịch, đặc biệt đối với hàng nhập, cần lưu ý những điểm sau:

Mã loại hình nhập khẩu hàng phi mậu dịch: H11 (mã loại hình sẽ quyết định các thông tin cần khai báo trên tờ khai hải quan)

Do cá nhân nhập khẩu thường không có mã số thuế, nên việc khai báo tờ khai hải quan phải thông qua đại lý hải quan, đại lý sẽ đứng ra làm consignee (đại lý sẽ là người nhận hàng, đồng thời cũng là người mua hàng) trên tờ khai.

Trên tờ khai thể hiện người nhập khẩu chính là công ty đại lý hải quan.

Mục người uỷ thác: nhập vào tên người uỷ thác (không cần nhập MST).

Ghi chú khác: nhập tên công ty uy thác.

Giấy uỷ quyền cho công ty đại lý hải quan (nộp bản chính cho hải quan).

2.1. Đăng ký tờ khai

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trứơc pháp luật về tính hợp pháp của hồ sơ hải quan, tính chính xác của các nội dung kê khai trong tờ khai hải quan. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm:
Hồ sơ quy định:

+ Tờ khai hải quan: 2 bản chính

+ Vận đơn: 1 bản sao

Tùy theo từng mặt hàng doanh nghiệp có thể nộp bổ sung khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng phi mậu dịch như sau:

+ Bản kê chi tiết hàng hóa (đối với hàng đóng gói không đồng nhất): 1 bản chính, 1 bản sao.

+ Giấy phép nhập khẩu (đối với hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất, nhập khẩu hoặc xuất, nhập khẩu có điều kiện): 1 bản chính.

Nếu hàng xuất nhập khẩu nằm trong đối tượng miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cần xuất trình thêm các chứng từ như sau:

+ Văn bản xét miễn thuế của Bộ Tài chính đối với hàng hoá là quà biếu, quà tặng có trị giá vượt quá định mức miễn thuế quy định.

+ Tờ khai xác nhận viện trợ không hoàn lại của cơ quan tài chính theo quy định của Bộ Tài chính đối với hàng hóa viện trợ không hoàn lại thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT: nộp 1 bản chính.

+ Văn bản ủy quyền ( trường hợp ủy quyền cho người khác nhập): 1 bản chính

+ Giấy phép xuất khẩu hàng hóa (đối với trường hợp xuất khẩu hàng có điều kiện): 1 bản chính. Giấy tờ khác, tùy theo từng trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật phải có.

Lưu ý: Trường hợp công ty nhập khẩu hàng phi mậu dịch sẽ cần bổ sung các giấy tờ sau:

+ Đơn xin xuất khẩu/ nhập khẩu hàng hoá phi mậu dịch

+ Hóa đơn chỉ có giá trị khai báo hải quan, không có giá trị thanh toán

+ Packing list Bảng kê chi tiết hàng hóa (áp dụng với hàng đóng gói không đồng nhất).

2.2. Kiểm tra thực tế hàng hóa

Hình thức kiểm tra:

Toàn bộ hàng phi mậu dịch xuất nhập khẩu đều phải kiểm tra thực tế hàng hóa, hình thức, mức độ kiểm tra do Lãnh đạo chi cục Hải quan quyết định theo quy định tại điểm III.2, mục I, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC.

3. Quy Định Về Miễn Thuế Hành Lý, Quà Biếu Theo Chế Độ Phi Mậu Dịch

Khi nhập khẩu hàng phi mậu dịch có phải đóng thuế không? trường hợp nào được miễn thuế.

(Vấn đề này được quy định tại điểm 4 phần II mục D Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu)

+ Trị giá không quá 30 triệu đồng đối với hàng tặng cho tổ chức Việt Nam.

+ Trị giá không quá 01 triệu đồng đối với hàng tặng cho cá nhân Việt Nam, nhưng tổng số thuế phải nộp dưới 50.000 đồng.

Hàng hoá là quà biếu, quà tặng có trị giá vượt quá định mức xét miễn thuế theo quy định trên thì phải nộp thuế đối với phần vượt, trừ một số trường hợp được miễn thuế toàn bộ:

+ Đơn vị nhận hàng quà biếu, quà tặng là cơ quan hành chính sự nghiệp, các cơ quan đoàn thể xã hội hoạt động bằng kinh phí ngân sách cấp phát, nếu được cơ quan chủ quản cấp trên cho phép tiếp nhận để sử dụng thì được xét miễn thuế trong từng trường hợp cụ thể;

+ Lô hàng quà biếu, quà tặng mang mục đích nhân đạo, từ thiện, nghiên cứu khoa học;

+ Người Việt Nam định cư ở nước ngoài gửi thuốc chữa bệnh về cho thân nhân tại Việt Nam là gia đình có công với cách mạng, thương binh, liệt sỹ, người già yếu không nơi nương tựa có xác nhận của chính quyền địa phương.Xem thêm thủ tục nhận hàng quà biếu từ nước ngoài.

4. Cần Lưu Ý Những Gì Khi Nhập Khẩu Hàng Phi Mậu Dịch

Hàng phi mậu dịch khi nhập khẩu cũng cần lưu ý những vấn đề sau.

Do hàng phi mậu dịch không phải thanh toán nên doanh nghiệp thường khai giá không chính xác, dẫn đến đa số hàng phi mậu dịch sẽ bị tham vấn giá. Cụ thể về vấn đề tham vấn giá, bạn đọc tham khảo tại Quy định tham vấn giá trong Thông tư 39/2018/TT-BTC

Về địa điểm làm thủ tục hải quan hàng phi mậu dịch là các chi cục hải quan cửa khẩu nơi tiến hành xuất nhập hàng phi mậu dịch:

Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch gồm 4 bước:

Bước 1: Tiếp nhận, kiểm tra chi tiết hồ sơ, đăng ký tờ khai hải quan.

Bước 2: Kiểm tra thực tế hàng hóa xác nhận kết quả kiểm tra.

Bước 3: Tính, thu thuế và lệ phí hải quan.

Bước 4: Phúc tập hồ sơ: kiểm tra, đối chiếu các chứng từ trong hồ sơ hải quan của lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu đã thông quan nhằm xác định việc tuân thủ pháp luật về hải quan của người khai hải quan và cán bộ, công chức trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Lấy mẫu tờ khai, và phụ lục tờ khai hàng hóa phi mậu dịch tham khảo tại TT 190/2011/TT-BTC. Tờ khai này phải được in song ngữ Việt - Anh mỗi tờ khai 2 bản ( 1 bản do hải quan giữ và 1 bản người khai hải quan giữ)

Hàng phi mậu dịch đều phải tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa về hình thức, số lượng, chất lượng theo quyết định của Lãnh Đạo Tổng cục Hải Quan định tại điểm III.2, mục I, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC.

Giá trị hàng nhập xuất phi mậu dịch không lớn quá định mức cho phép của pháp luật Hải Quan
Với những thông tin trên đây Nghiệp vụ xuất nhập khẩu hy vọng mọi người hiểu rõ Hàng phi mậu dịch là gì, cũng như thông tin về thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng phi mậu dịch. 

XNK Lê Ánh là đơn vị đi đầu trong đào tạo Khóa học xuất nhập khẩu ở Hà Nộikhóa học xuất nhập khẩu TPHCM & Khóa học xuất nhập khẩu onlinebạn có thể tham khảo chi tiết khóa học xuất nhập khẩu tại: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/
Hotline: 0904848855/0966199878

Bài viết xem nhiều:

Quy Trình Làm Thủ Tục Hải Quan Hàng Air Tại Nội Bài

FCL Là Gì? Quy Trình Giao Nhận Hàng Nhập Khẩu, Xuất Khẩu FCL

Cross Docking Là Gì? Tất Tần Tật Kiến Thức Về Cross Docking

 

Bình luận
Đánh giá của bạn
ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0966199878

Đăng ký
khoa-hoc-xuat-nhap-khau-tphcm 0904.848.855 - 0966.199.878