Danh sách tin tức có gắn tag: "Khóa học Mua bán hàng hóa quốc tế chuyên sâu"

Quy trình xuất khẩu hàng lẻ LCL

Thông thường nếu chủ hàng có số lượng hàng xuất khẩu nhỏ, không đủ đóng hàng đầy một container sẽ cần phải nhờ đến các công ty dịch vụ logistics/ forwarder làm hàng lẻ LCL trong các kho CFS. Quy trình xuất khẩu hàng lẻ LCL được ...

khoa-hoc-xuat-nhap-khau-tphcm 0904.848.855 - 0966.199.878