Tên: NGUYỄN TAM HOÀNG THÔNG

Mã giảng viên: LA-01

Tuổi:

Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: Trưởng phòng Logictis và xuất nhập khẩu Công ty TNHH Việt Hóa Nông.

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên

khoa-hoc-xuat-nhap-khau-tphcm 0904.848.855 - 0966.199.878