Tên: Lâm Văn Hà

Mã giảng viên: La/07

Tuổi:

Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: Chuyên viên Xuất nhập khẩu Công ty TNHH May Thêu Thuận Phương

Hòm thư điện tử:

tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Giới thiệu về giảng viên

khoa-hoc-xuat-nhap-khau-tphcm 0904.848.855 - 0966.199.878