Danh sách tin tức có gắn tag: "mã định danh"

Mã định danh trong xuất nhập khẩu là gì?

Mã định danh là một trong những thông tin cần thiết khi bạn khai báo hải quan trên phần mềm Vnaccs. Để xác định mã định danh của hàng hóa xuất nhập khẩu, bạn cần hiểu rõ bản chất mã định danh là gì, cách khai báo mã định danh cho ...

khoa-hoc-xuat-nhap-khau-tphcm 0904.848.855 - 0966.199.878