Danh sách tin tức có gắn tag: "logistics"

Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics

Hiện nay có khá nhiều doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh dịch vụ logistics bao gồm hoạt động về vận chuyển, hải quan, kho bãi,…Ở nước ta có quy định cụ thể về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics tại Nghị định 163/2017/NĐ-CP. ...

khoa-hoc-xuat-nhap-khau-tphcm 0904.848.855 - 0966.199.878