Danh sách tin tức có gắn tag: "học xuất nhập khẩu ở tphcm"

Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

Quy trình, thủ tục làm Giấy chứng nhận kiểm dịch

Trong quá trình làm nghề xuất nhập khẩu, đôi khi bạn sẽ gặp phải những lô hàng bắt buộc phải có giấy chứng nhận kiểm dịch đi kèm với lô hàng trước khi xuất khẩu. Vậy cần chứng từ gì để làm Giấy chứng nhận kiểm dịch, quy trình, thủ ...

Điều kiện FAS là gì?

Trong 11 điều kiện giao hàng quốc tế Incoterms 2010 thì điều kiện FAS thuộc nhóm F - nhóm mà trách nhiệm và quyền lợi của người xuất khẩu, nhập khẩu sẽ được chuyển giao tại cảng bốc hàng. Vậy cụ thể trong điều kiện FAS thì sự phân ...

khoa-hoc-xuat-nhap-khau-tphcm 0904.848.855 - 0966.199.878